Gezocht: Trainers die deelnemers kleur helpen bekennen

Privacy

 

1. Waarom deze privacy verklaring?

 

We hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. We gebruiken die persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we jouw persoonsgegevens eventueel verwerken en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.
 

2. Wie zijn we?

Je vindt onze gegevens en contactinformatie op deze pagina.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1 Contactinformatie

3.1.1 Contactformulier

Als je het contactformulier invult, bewaren we je voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht niet op deze website. We laten ze via een SSL-verbinding verzenden naar onze beveiligde Office 365 mailbox. Dit is nodig om met jou te kunnen communiceren.

Office 365 (Microsoft) bewaart je gegevens op servers in de EU. Microsoft beveiligt je gegevens en respecteert je privacy.

Elk jaar wissen we de inzendingen van het contactformulier die meer dan 3 jaar oud zijn, tenzij je inmiddels klant bent. In dat geval houden we ze bij tot 3 jaar nadat je aangaf geen klant meer te zijn.

3.1.2 Inschrijfformulier events

Als je je inschrijft voor één van onze events, bewaren we je voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, BTW-nummer en bericht niet op deze website. We laten ze via een SSL-verbinding verzenden naar onze beveiligde Office 365 mailbox. Dit is nodig om jouw inschrijving te kunnen verwerken en jou een factuur te sturen.

Office 365 (Microsoft) bewaart je gegevens op servers in de EU. Microsoft beveiligt je gegevens en respecteert je privacy.

We houden je inzending via het inschrijfformulier bij tot 3 jaar nadat je aangaf geen klant meer te zijn.

3.1.3 Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, bewaren we je voornaam en e-mailadres in Mailchimp om jou de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast verzamelt Mailchimp ook statistieken wanneer je onze nieuwsbrief leest: je browsertype, ID en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om de nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen op te lossen.

Mailchimp beveiligt je gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus je privacy.

We houden je gegevens bij tot 1 jaar nadat jij je uitschreef voor de nieuwsbrief. Je kan je eenvoudig uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

3.2 Andere persoonsgegevens (enkel voor prospects en klanten)

Als je een offerte aanvraagt of klant wordt, dan verzamelen we gegevens die we nodig hebben om jou een voorstel te doen, het contract uit te voeren en jou facturen te sturen. Dat gaat bijvoorbeeld over je voornaam, achternaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer.

Deze gegevens worden veilig bewaard op onze computer en smartphone, o.m. in ons adresboek, kalender en banksoftware. Ze worden gedeeld met onze boekhouder indien dat wettelijk vereist is.

4. Welke andere gegevens verwerken we?

4.1 Statistieken (Google Analytics)

Wanneer je naar onze website surft, bewaren we bepaalde gegevens in Google Analytics zoals bijvoorbeeld je browsertype, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s je bezocht enz. Deze statistieken zijn volledig anoniem. We gebruiken ze om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en de website te optimaliseren.

We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en zorgen ervoor dat jouw gegevens niet verder worden gedeeld.

4.2 Cookies

4.2.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je een website gebruikt. Ze brengen o.m. informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en websitebezoek in kaart.

4.2.2 Welke cookies gebruiken we op deze site?

  • Naam: privacy_cookie en privacy_cookie_3 | Doel: wordt gebruikt om je cookievoorkeuren bij te houden. | Domein: huidige domein | Vervaldatum: 3 jaar | Type: HTTP, eerste partij, noodzakelijk
  • Naam: PHPSESSID | Doel: komt van PHP en zorgt ervoor dat de website geserialiseerde status data kan opslaan. Het wordt gebruikt om een bezoeker sessie in stand te brengen en om status data door te geven via een tijdelijke cookie, welke vaak wordt benoemd als sessie cookie. Deze cookie wordt met name voor beveiligingsredenen gebruikt. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: einde sessie | Type: HTTP, eerste partij, noodzakelijk
  • Naam: _ga | Doel: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 2 jaar | Type: HTTP, eerste partij, statistisch
  • Naam: _gid | Doel: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 24u | Type: HTTP, eerste partij, statistisch
  • Naam: _gat | Doel: wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 1 minuut | Type: HTTP, eerste partij, statistisch

Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonsgegevens van jou op.

4.2.3 Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan cookies uitschakelen of verwijderen, al zal onze website in dat geval misschien niet optimaal meer werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan vind je hier instructies voor verschillende browsers:

 

·        Google Chrome

·        Mozilla Firefox

·        Microsoft Edge

·        Internet Explorer

·        Safari (iOS)

·        Safari (macOS)

 

5. Hoe beveiligen we jouw bezoek en gegevens?

Deze website wordt beveiligd op 3 niveaus:

·        Regelmatige automatische updates dichten eventuele softwarelekken en verbeteren de beveiliging van deze site.

·        SSL beveiligt jouw verbinding met deze site zodat je gegevens niet kunnen worden onderschept door hackers.

·        De firewall filtert alle verkeer naar deze site en voorkomt zo malware en hacking. Vergelijk het met de virusscanner op je PC.

6. Welke rechten heb jij?

Als bezoeker en gebruiker heb je rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Het zijn en blijven jouw gegevens.

Wil je één van die rechten inroepen? Stuur ons dan even een mailtje via het contactformulier. We verwerken je aanvraag binnen 30 dagen nadat jij je identiteit hebt bewezen.

6.1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder te maken. Heb je toch een vraag? Geef ons dan gerust een seintje.

6.2 Recht op inzage en rechtzetting

Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

6.3 Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

·        Tijdens de periode die we nodig hebben om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.

·        Tijdens de periode die we nodig hebben om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.

·        Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van je persoonsgegevens.

·        Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.

6.4 Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

6.5 Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die we via deze website verzamelen, worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

6.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als je je persoonsgegevens wil overdragen naar een andere verwerker, dan bezorgen we jou deze graag in een leesbare vorm.

6.7 Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

·        Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.

·        Wanneer we je persoonsgegevens enkel hebben verzameld op basis van jouw toestemming.

·        Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.

·        Wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

·        Wanneer je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.8 Recht om klacht in te dienen

 

Ben je van mening dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Als bezoeker en gebruiker heb je rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Het zijn en blijven jouw gegevens.

Wil je één van die rechten inroepen? Stuur ons dan even een mailtje via het contactformulier. We verwerken je aanvraag binnen 30 dagen nadat jij je identiteit hebt bewezen.

7. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast. Raadpleeg deze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 22 oktober 2019.

True Colours

+32 473 750 686 (Lisa Boelaert - Kalico bv)

+32 498 11 26 50 (Herwig Deconinck - Salix.MS bv)

hello@truecolours.be

Privacy

 

1. About this privacy statement
We are very committed to protecting your privacy and personal data. We only use these data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) of 27 April 2016.
The goal of this privacy statement is to inform you on how we may process your personal data and what your rights are. By using this website, you explicitly agree to this privacy statement and the processing of your personal data.
2. About us
You'll find our contact info on this page.
3. The personal data we process
We only process the personal data we need and only store these for a limited period of time. In case we transfer your data to third parties, we will conclude a processor's agreement with them in which they guarantee your privacy.
Below you will find an overview of the personal data processed on this website:
3.1 Contact information
3.1.1 Contact form
If you fill out the contact form, we will not store your first name, e-mail address, telephone number and message on this website. Instead, we will have these data transferred to our secured Office 365 mailbox via an SSL connection. This is necessary to communicate with you.
Office 365 (Microsoft) stores your data on servers in the EU. Microsoft secures your data and respects your privacy.
Every year, we delete the contact form entries that are more than 3 years old, unless you have become a customer in the meantime. In that case, we will retain the data until 3 years after you indicate that you are no longer a customer.
3.1.2 Event registration form
If you sign up for one of our events, we will not store your first name, last name, e-mail address, telephone number, company name, company address, VAT number and message on this website. Instead, we will have these data transferred to our secured Office 365 mailbox via an SSL connection. This is necessary for the processing of your registration and for sending you an invoice.
Office 365 (Microsoft) stores your data on servers in the EU. Microsoft secures your data and respects your privacy.
We will retain the data until 3 years after you indicate that you are no longer a customer.
3.1.3 Newsletter
If you subscribe to our newsletter, we will store your first name and e-mail address in Mailchimp to be able to send you the newsletter. Mailchimp also collects statistics when you read our newsletter: your browser type, ID and the number of times you open the newsletter and/or click on a link. We use these data to improve the newsletter and to solve potential issues.
Mailchimp secures your data. It is a member of the EU-US Privacy Shield Framework, which means it will respect your privacy.
We will retain your data until 1 year after you unsubscribe from the newsletter. You can easily unsubscribe by clicking on the link at the bottom of every newsletter.
3.2 Other personal data (only for potential customers and customers)
If you request a quotation or become a customer, we will collect the data needed to make an offer, execute the contract and send you invoices. These data for example include your first name, last name, company address, telephone number, e-mail address and VAT number.
These data are safely stored on our computer and smartphone, in our address book, calendar and banking software, among other places. We will share these data with our accountant if required to do so by law.
4. Other data we process
4.1 Statistics (Google Analytics)
When you visit our website, we will store specific data in Google Analytics such as, for example, your browser type, operating system, assumed place of consultation, time and date of the consultation, which pages you visited, etc. These statistics are completely anonymous. we use these statistics to analyse visitors’ surfing behaviour and to optimise the website.
We concluded an editorial agreement with Google and make sure your data are not shared with anyone else.
4.2 Cookies
4.2.1 What are cookies?
Cookies are small text files that are stored on your computer when you use a website. They map information about your browser type, operating system, geographical location and website visit, among other things.
4.2.2 The cookies we use on this website
• _ga, gat and _gid: analyse your website visit via Google Analytics.
These cookies are anonymous and do not store your personal data.
4.2.3 How to turn off cookies
You can turn off cookies or delete them, but this might affect the functioning of our website. Do you still want to change your cookie settings? In that case, you will find instructions for different browsers here:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge
• Internet Explorer
• Safari (iOS)
• Safari (macOS)
5. How we secure your visit and data
This website is secured on 3 levels:
• Regular automatic updates patch possible software leaks and further improve the security of this website.
• SSL secures your connection with this site, to make sure your data cannot be intercepted by hackers.
• The firewall filters all traffic to this site and thus prevents malware and hacking. This is comparable to the virus scanner on your PC.
6. Your rights
As a visitor and user, you have rights related to your personal data. The data are and will remain yours.
Do you want to invoke one of these rights? In that case, you can use the contact form to send us an e-mail. We will process your request within 30 days after your identity has been verified.
6.1 Right to information
You have a right to know what personal data we process. On this website and in this privacy statement, we do everything we can to make this clear. Do you still have a question? Please let us know.
6.2 Right to access and correction
You have the right to access all of your personal data we have processed. You can have incorrect or incomplete personal data corrected or deleted.
6.3 Right to limitation of processing
You have the right to (temporarily) stop the processing of your personal data under the following conditions:
• During the period we need to verify the accuracy of your personal data in case of a dispute.
• During the period we need to assess the reasons for the deletion of your personal data.
• In case of unlawful data processing, if you are requesting a limitation of the processing instead of the deletion of your personal data.
• If we no longer need your personal data for processing purposes and you need the data for a legal claim.
6.4 Right to withdraw consent
You have the right to object to the processing of the personal data for which you previously gave consent at any time.
6.5 Right to oppose automatic decision-making
The personal data we collect via this website will not be used for automatic decision-making.
6.6 Right to transfer of personal data
If you want to transfer your personal data to another processor, we will gladly send these data to you in a readable format.
6.7 Right to be forgotten
You have the right to have your personal data removed under the following conditions:
• When your personal data are no longer needed for the purposes for which we initially collected them.
• When we only collected your personal data based on your consent.
• When you oppose the processing and there are no compelling grounds for this processing.
• When your personal data were unlawfully processed.
• When your personal data have to be deleted in accordance with a legal obligation.
6.8 Right to lodge a complaint
Do you believe we unlawfully processed your personal data? In that case, you have the right to lodge a complaint with the Privacy Commission.
7. Changes to this privacy statement
This privacy statement is subject to future amendments. we therefore advise you to consult this statement regularly. This privacy statement was last amended on 22 October 2019.