Ons aanbod

Wij bieden deze trajecten voor individuen, teams en organisaties die voor een uitdaging staan:

Organisatieveranderingstrajecten waarin we helpen gefundeerde strategische keuzes te maken en begeleiden ook de implementatie van deze keuzes op een guerilla goodness manier.

Teambegeleidingstrajecten voor startende teams die de neuzen in dezelfde richting willen krijgen, voor bestaande teams waar conflicten de samenwerking verstoren of voor teams die voor een ingrijpende verandering staan.

Opleidingstrajecten waarin mensen echt met zichzelf aan de slag gaan, zich gesterkt weten door een scherper bewustzijn van hun ware kleuren én door een aantal concrete kapstokken en tools waarmee ze aan de slag kunnen.

Individuele coaching waarin we mensen in de spiegel laten kijken, op zoek gaan naar manieren om vastgeroeste patronen weer los te wrikken en nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerven.

HR-advies bij het uitwerken van organisatiestructuren en loopbaanpaden, het opzetten van evaluatie- en performantie management systemen, het invoeren van functioneringsgesprekken, implementeren van coachings- en mentoringsystemen, uitwerken van een HR-beleid of het professionaliseren van de HR afdeling zelf.

2-3OGEN