Nieuwsbrief Herfst 2013

True ColoursZou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn ... 
... dan onuitgesproken woorden en die lachjes van venijn? (naar Noordkaap '92) Je kent het wel. Mensen die elkaar vinden aan de koffiemachine, in de refter of samen op weg naar het station... en dan maar klagen dat het zo toch niet verder kan.
Wij geloven dat het anders kan.  In ieder van ons schuilt een kleine guerillero, een rebel die dat kleine of grote duwtje in de rug nodig heeft om tot actie over te gaan.  Wij geloven dat we er wel iets aan kunnen doen, dat verandering wel mogelijk is.  Voorwaarde 1: we vinden soulmates die samen met ons de verandering willen vastpakken.  Voorwaarde 2: we laten ons leiden door Guerilla Goodness.
In een Guerilla Goodness project nemen medewerkers zelf veranderingsinitiatieven. Medewerkers kiezen zelf waaraan ze werken en hoe. Voor deze acties dient geen toestemming gevraagd of verantwoording afgelegd te worden.  Ze krijgen hiervoor het mandaat en vertrouwen van de organisatie, zolang het doel is: “minder cynisme en meer co-creatie”. Guerilla Goodness acties zijn steeds verrassend, patroondoorbrekend en met effect.  Er zullen zowel sprankelende als confronterende dingen gebeuren. Daarom is moed en vertrouwen nodig, bij de guerilleros, de organisatie en de leiding.  Daar zorgen wij als begeleiders voor, oa met een Guerilla Goodness Bootcamp:

  • Platform bieden aan medewerkers om hun frustraties en ongenoegen te vertalen naar een pakbaar en concreet gedroomd alternatief
  • De groep uitdagen op het positieve verschil dat ze willen maken en de verantwoordelijkheid die ze hierin willen opnemen
  • Brainstormen en inspiratie geven om nieuwe verrassende acties en praktijken te ontwerpen die “doen alsof” de verandering al heeft plaatsgevonden
  • Ondersteunen om te blijven experimenteren, net zolang tot patronen ‘blijvend’ doorbroken zijn en veerkrachtig om te gaan met tegenslagen
  • Successen vieren en de organisatie “teruggeven” aan de leiding


Wij doen Guerilla Goodness uit de doeken op de VOV-beurs op 28 november in de Brabanthal.  Reserveer alvast jouw plaats via www.vovbeurs.be en kom naar onze presentatiesessie (nr. 20) om 9.55 u in de foyer, of doorlopend op onze gesprekshoek (nr. 24): speel het Guerilla Goodness-spel of leef je inner guerillero uit en ontwerp samen met ons concrete, kleine creatieve acties die voor jou (en je organisatie) grote veranderingen zullen teweeg brengen.

Geprikkeld ?  Is je rebel een beetje wakker geworden ?  Leer je inner guerillero beter kennen door de vragen op onze website in te vullen.

1-3FAITH