Leiderschap

Guerilla Goodness: Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan

We dagen onze deelnemers uit om de groeikans met beide handen aan te grijpen en uit hun bolster te breken. Dit veronderstelt dat je meer doet dan theorieën absorberen en tips & tricks in je binnenzak steken. Die zaken kan je immers evengoed downloaden van het internet. We verwachten dat deelnemers de moed vinden om zichzelf ernstig te nemen en zich echt te smijten in onze simulaties en oefeningen.

Relevante kaders en oefeningen

 Onze aanpak is ervaringsgericht. We ontwikkelen reële cases op basis van de werkcontext van de deelnemers zodat we actief aan de slag gaan met hun ervaring en oefeningen en “experimenten” kunnen aanbieden die een verschil maken. We verscherpen zelfinzicht en vaardigheden op basis van een beperkt aantal strategisch gekozen ondersteunende theoretische kaders. Waar zinvol maken we gebruik van instrumenten zoals MBTI, LIFO.

Leerproces op maat

Geen enkele sessie verloopt 100% hetzelfde als een andere. We spelen tijdens onze opleidingen steeds in op wat zich “hier en nu” aandient in de groep. We garanderen dat de afgesproken inhoud wordt aangereikt en gaan steeds op zoek naar die werkvormen en oefeningen die de deelnemers maximaal in staat stellen om vanuit de aangereikte kaders houvast te vinden om met hun eigen uitdagingen aan de slag te gaan.

Toepassing en integratie

We werken consistent oplossingsgericht en appreciatief en stellen dus continu de nuttigheidsvraag: op welke manier is dit nuttig voor jou, hoe zal jij dit gebruiken, wat ga je nieuw/anders doen? We begeleiden de deelnemers bij het toepassen van het geleerde binnen hun eigen werkcontext.

Ons aanbod

1-3MIRROR