Klantgetuigenissen

De voorbereidingen en de ontwikkeling van teams en teamwerk samen met jullie hebben ons bedrijf performanter gemaakt en terug op de kaart gezet binnen de organisatie. Teamwerk is ingebakken in alle geledingen van het bedrijf en we kunnen ons zonder niet meer voorstellen. Sommige teams staan voor de drempel om naar volledige zelfsturing te gaan en ik ben ervan overtuigd dat ze daar dit jaar zullen in slagen. Een volgende mijlpaal staat voor de deur. Alvast bedankt voor de noodzakelijke ondersteuning in de beginjaren van dit ambitieuze project.

Johan Stalpaert, Director Operations, Bombardier Transportation Belgium.

Ik heb met Lisa en Herwig verschillende boeiende trajecten afgelegd in mijn vorige job als opleidingsverantwoordelijke bij IMEC. De trajecten bestonden niet uit platgetreden paden. Lisa en Herwig waren de gids die samen met mijn klant en met mij op weg gingen naar het doel. We hebben onderweg mooie dingen gezien en veel geleerd. Intussen heb ik (een deel van) hun kompas zelf leren gebruiken in mijn job van vandaag. Ja, ik denk nog heel vaak aan hen en de dingen die ze me geleerd hebben.

Kathleen Vynck, Manager Dienstverlening Landelijk Dienstencoöperatief

Hoe vat je het werken met competenties aan in een kleine organisatie waarvan de medewerkers stuk voor stuk experten zijn op hun terrein? True Colours zette ons op het juiste spoor. Ze werkten zich snel in in onze specifieke context. Door de begeleiding werd duidelijk dat voor een goede invulling van een functie naast vakkennis ook vaardigheden en inzicht belangrijk zijn. Ieder is er nu van overtuigd dat werken met competentieprofielen een groeiproces is dat leidt tot een win-win voor individu, organisatie en cliënt.

Jan Timmermans, directeur, Kunstenloket VZW

Met True Colours hebben we hard gewerkt rond enkele hoekstenen van operational excellence: teamwork en leadership. De doestellingen van het bedrijf werden in groep uitgeklaard, de rollen en verantwoordelijkheden van alle medewerkers werden duidelijk afgelijnd en TQM werkgroepen werden opgericht. We zien een duidelijke verandering in de dagelijkse werking van het bedrijf: een betere samenwerking en meer gevoel voor verantwoordelijkheid op alle niveaus. We zijn op goede weg

Koen Groothaert, Global Manufacturing Manager, Bekaert Carding Solutions

Met True Colours zijn we er niet alleen in geslaagd om bewuster om te gaan met de verschillende persoonlijkheids- en managementstijlen in ons team, True Colours heeft ons management team ook een spiegel voorgehouden. Voor een organisatie als de onze, waar technologie een centrale rol speelt, is de samenwerking met True Colours een grote verrijking en een brenger van evenwicht in het dagelijks denken en doen van het management EN het volledige team. Vooral het feit dat True Colours luistert en kwalitatief maatwerk biedt, onderscheidt hen van de andere aanbieders van dergelijke diensten."

Jo Coutuer, Managing Partner bij Numius N.V.

We hebben al verschillende malen met succes beroep gedaan op jullie voor de begeleiding van teams. Dankzij jullie slagen we erin om teams “inteamer” te kunnen laten werken Jullie slagen er op een eenvoudige manier in, in de taal van onze medewerkers (soms onderhuidse) problemen of “blinde vlekken” bespreekbaar te maken en inzichten aan te reiken die helpen tot een oplossing te komen.

Sofie Bevernage, HRM Adiviseur, Aquafin

Herwig en Lisa zijn als begeleiders van programma’s die gefocust zijn op het functioneren als mens, leidinggevende, coach niet meer weg te denken uit onze wetenschappelijke omgeving. Hun grote sterkte is hun diepgaande voorbereiding op de inhoud, op de mensen die aan hun trajecten deelnemen en aan de toepasbaarheid van wat ze willen meegeven. Door deze unieke voorbereiding kunnen ze zich als geen ander inleven in de werksituatie van hun “cursisten” waardoor deze laatsten zich begrepen, gesterkt en geïnspireerd voelen.

Marijke Lein, HR Director, VIB.

1-3FAITH