Change

Planmatig veranderen lukt niet

Een organisatieverandering is pas geslaagd als mensen in de organisatie hun gedrag en gewoontes ook effectief veranderen. Onderzoek toont aan dat 70% van alle veranderingsprojecten falen: werknemers hebben hun manier van werken niet aangepast, klanten merken geen verschil. Hoewel de verandering goed gestructureerd en planmatig is doorgevoerd, de nieuwe structuren en praktijken duidelijk zijn uitgetekend, werkt de organisatie in realiteit niet anders dan voorheen.

Identificatie

Als we willen dat mensen hun gedrag en gewoontes aanpassen, is het cruciaal dat ze zich kunnen identificeren met de gewenste verandering en dat ze weten welk verschil zij kunnen maken om deze verandering te realiseren. De grootste hefboom voor succes van dit veranderingstraject zit dus bij de betrokkenen zelf: enkel als zij zich mede-eigenaar voelen van de structuur, processen en instrumenten die “voor hen” werden ontwikkeld en het nut ervan inzien, zullen ze hier ook effectief en succesvol mee aan de slag gaan. In onze aanpak betrekken we dan ook systematisch de medewerkers zelf en laten we hen een actieve rol spelen bij het uitwerken van processen en instrumenten.

Guerilla Goodness

We trekken hierbij consistent de kaart van onze guerilla goodness aanpak: we werken met zwermen van medewerkers van alle niveaus die samen voor zichzelf concreet maken hoe zij zichzelf en anderen zien werken eens de verandering gerealiseerd is. We dagen hen uit om dit toekomstbeeld, ondanks alle beperkingen, te vertalen naar iets waar ze voor kunnen kiezen en definiëren concrete praktijken, gewoontes, processen die daartoe moeten veranderen. De opvallendste gewenste verchillen met vandaag vergroten we uit en we zorgen dat ze nu al realiteit worden door kleine hit en run acties. Initiatieven die de huidige manier van werken doen wankelen, waardoor iedereen in de organisatie gaat nadenken over nieuwe, andere manieren van werken. Voor meer informatie over deze guerilla goodness aanpak, lees dit artikel (link naar gg artikel).

Onze toolbox

We hanteren tal van werkvormen: zoekconferenties, workshops, opbouwen van een goede projectstructuur,  klankbord, begeleiding van zwermen in de organisatie: werkteams/veranderteam/managementteam, coachen van het middenkader als facilitator van de verandering,….

 

1-3MACHINES