Brexit Satir(e)

herwig's picture

Het hele Brexit ding is een interessant voorval om door de bril van verandering te kijken.  We gebruiken in onze praktijk vaak het SATIR change model. Een verandering bestaat uit 5 te onderscheiden fasen:

  1. de 'oude' status quo: een redelijk stabiel systeem dat leeft op een balans waar sommige onderdelen een inspanning moeten voor leveren. Een beetje geven en nemen om de eenheid te laten bestaan. Een beetje zoals een Europese Unie, maar dan met een aantal uitzonderingen omdat we toch niet zonder de UK kunnen en zo.
  2. een storend element: iets dat van buiten of van binnen komt en de hele spanning waarop de 'oude' status quo bouwt naar boven brengt en zo de balans uit evenwicht brengt. Zoals een referendum organiseren om aan te tonen dat het toch zo'n vaart niet loopt met die Euro critici, ... Typisch resultaat van zo'n fase is proberen terug te keren naar de 'oude status quo, het effect van het vreemde element proberen te neutraliseren, een schuldige zoeken en vooral een verminderd vertrouwen van het volk in haar leiders
  3. als het storend element blijft, creëert het chaos: niets is nog het oude, mensen weten niet meer hoe het moet, het oude werkt blijkbaar niet meer en het nieuwe is nog niet geinstalleerd. Wat het nog erger maakt, zijn de verwoede pogingen om te forceren, chaos te willen vermijden of controleren. Leiders komen met oplossingen, willen de chaos minder groot worden of een nieuwe balans installeren.
  4. Aha moment: de groep ontdekt de voordelen van het nieuwe, ziet mogelijkheden en wil deze integreren in de dagelijkse werking.
  5. Een 'nieuwe' status quo, die meteen weer een balans is tussen een hoop spanningen en gewoon wacht op een nieuw 'vreemd element'

Satir Change Model

Dit kader geeft mooi weer dat de spanningen waar we nu in zitten er eigenlijk altijd geweest zijn. Voor onze (politieke) leiders geeft dit kader ook een aantal aanbevelingen:

  1. daag mensen uit om nieuwe pistes te bekijken, betrek hen vroeg in nieuwe richtingen en drop actief nieuwe ideeën om een flexibeler 'oude' status quo te hebben en mensen te leren wendbaarder er mee om te gaan
  2. duw het storend element niet weg, maar communiceer open over de worsteling, je eigen positie en kwetsbaarheid
  3. Enjoy the ride in the chaos, sta open om elkaar te helpen, durf het ongemak te benoemen en wacht op het transformerend inzicht, je hebt die chaos fase hiervoor nodig
  4. zoek samen, dialoog over voordelen en nieuwe mogelijkheden van de aha-ideeën, wees voorbereid voor tegenslagen en zoek telkens samen waarom het wel zou lukken
  5. neem tijd om de nieuwe status quo in de vingers te krijgen, geen onnodige druk op resultaten en wees voorbereid op een nieuw vreemd element

Geinspireerd op - Satir Workshops - http://www.satirworkshops.com en Lean Change Management, Jason Little